Aktiva Klasser (30 min)

Aktiva Klasser (30 min)

När du längtar efter positioner där kroppen får jobba lite mer. Kraftfullt och energigivande.

Subscribe Share
Aktiva Klasser (30 min)
  • Oro

    Här får du reflektera kring hur oro känns och får stöd i hur du kan hantera den för att den skall ebba ut.